Пет „правила“ за предявяване на вземания в производство по несъстоятелност

Пет „правила“ за предявяване на вземания в производство по несъстоятелност 1. Индивидуализирайте вземанията си по основание кратко, точно и ясно Често в стремежа си да бъдат максимално обстоятелствени процесуалните представители на кредиторите изготвят молби за предявяване на вземания средно между 10 и 20 страници. Разгледани по същество обаче от същите е трудно да се установи…